HYÖDYLLISTÄ TIETOA ASUNNON OSTAJALLE JA MYYJÄLLE

MIKSI KÄYTTÄÄ

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄÄ?

ASIANTUNTEMUS

Kiinteistönvälittäjä osaa hinnoitella asuntosi oikein. Hyvä kiinteistönvälittäjä osaa huomioida markkinoiden vaihtelut, alueen hintatason sekä muiden seikkojen kuten kunnon vaikutuksen asunnon arvoon. Välittäjä myös tietää, millaiset kuvat asunnostasi kannattaa ottaa ja osaa tehdä ilmoituksesta mahdollisimman houkuttelevan.

HELPPOUS

Käyttämällä kiinteistönvälittäjää säästät aikaa ja vaivaa. Välittäjä mm. hankkii asunnosta tarvittavat tiedot ja asiakirjat puolestasi, järjestää näytöt, vastaa yhteydenottoihin, hoitaa tarjousneuvottelut ja paperityöt.

TURVALLISUUS

Käyttämällä välittäjää varmistut siitä, että kaupat menevät kokonaisuudessaan oikein. Kiinteistönvälittäjä on tekemisissä asuntokaupan kanssa päivittäin. Hän tuntee asuntokauppaa koskevan laajan lainsäädännön ja myyntiprosessin.

LUOTETTAVUUS

Kiinteistönvälittäjä luo ostajille luotettavuuden tunteen. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta sekä tiedonantovelvollisuus ovat huomattavasti yksityistä asunnon myyjää laajempia.

VARMUUS

Välittäjää käyttämällä sekä myyjä että ostaja saavat kuluttajasuojan. Mahdolliset riitatilanteet voidaan siis ratkaista esim. kuluttajariitalautakunnassa pienemmin kustannuksin.

Lähde: www.kvkl.fi/kuluttajainfo.html

MIKÄ ON KUNTOTARKASTAJA?

Alalla on useita nimikkeitä joiden ero on hyvä tunnistaa. Periaatteessa kuka tahansa voi tutkia rakenteita ja antaa lausuntoja korjaamisesta ja kunnosta. Silloin tietysti kokemus on ratkaisevassa asemassa. Alalla on myös erityisosaamista tietyille rakentamisen osa-alueille joita varten myönnetään alla mainittuja henkilösertifikaatteja. Oikeudessa voidaan asiantuntijatodistajana kuulla ketä tahansa jolla on kokemusta todistettavista seikoista mutta jos jostain esiintyy ristiriitaisia käsityksiä kokemuksella ja koulutuksella on merkitystä.

Nimikettä tavarantarkastajat, (HTT hyväksytty tavarantarkastaja) valvoo Keskuskauppakamari. Näitä löytyy eri rakentamisen aloille. Tavarantarkastaja toimii puolueettomana asiantuntijana osapuolille. Hyvä olisikin sopia yhteisesti tavarantarkastajan hakemisesta. Mutta pyyntö voidaan tehdä yksinkin. Tavarantarkastukseen kutsutaan kaikki osapuolet. Raporttiin kirjataan osapuolten näkemykset ja tehdyt havainnot riidan kohteesta. Erikseen pyydettäessä tavarantarkastaja antaa korjauksen kustannuksista arvion.

Kiinteistön kuntoarvioijat eli PKA on Kiinteistöalan koulutussäätiön valvoma tutkinto ja on tarkoitettu rakennusten kuntoarvioiden tekemiseen esim. taloyhtiöille.

Asuntokaupan kuntotarkastaja eli AKK tutkii rakennusta lähtökohtaisesti rakenteita rikkomatta ja laatia siitä puolueettoman raportin osapuolille. Apuna käytetään Rakennustietosäätiön lomaketta KH 90-00394 suoritusohje ja KH-00393 tilaajan ohje.

Rakennusterveysasiantuntija on VTT:n sertifioima ja tutkinnossa on painotettu rakentamisen lisäksi sisäilman terveysvaikutuksia.

Rakennusterveysasetus määrittää terveysviranomaisten käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ja nimikkeet. Asetuksen liitteessä 3 määritellään nimikkeet ja koulutus seuraavasti Rakennusterveysasiantuntija (45 op), Sisäilma-asiantuntija (25 op) ja Kosteusvaurion kuntotutkija (27 op), joista ensinmainittu voi asetuksen mukaan toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana ja jälkimmäiset kaksi pitäisi
 toimia yhteistyössä. Entinen a-luokan kosteustekninen kuntotutkija nimike vastaa edellä kosteusvaurion kuntotutkijaa.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan ja kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin ja ympäristöministeriön ohjeisiin, joita sovelletaan kosteusvaurioiden korjaamiseen. Näillä on erityisesti merkitystä kun korjaus on luvanvaraista toimintaa.

Viimeisenä kuntotarkastajana on syytä mainita myös homekoirat. Ne soveltuvat hyvin ensivaiheen selvityksiin ennen kauppaa ja kaupan jälkeen. Pelkästään homekoiratutkimuksiin ei pidä kuitenkaan luottaa myytäessä asuntoa tai selvitettäessä sen kosteusvaurioita. Asia vaatii aina käytännössä myös rakentamisen ja kosteusvaurioiden asiantuntijoiden selvitykset.

Henkilösertifikaatit joita VTT myöntää:

 • Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija)
 • Märkätilatöiden valvoja
 • Märkätilojen vedeneristäjä
 • Ohutlevykattoasentaja
 • Palokatkoasentaja
 • Puhalluseristeiden asentaja
 • Rakennusten lämpökuvaaja
 • Rakennusten tiiviyden mittaaja
 • Rakennusterveysasiantuntija
 • Rakenteiden kosteuden mittaaja
 • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjä (siltojen vedeneristäjä)
 • Perusosio, viemärisaneeraaja
 • Viemärisaneeraaja
 • Sisäilma-asiantuntija

FISEn henkilösertifikaatteja myönnetään rakentamisen suunnittelun, pääsuunnittelun, työnjohtajan, erityistyönjohtajan ja mm. edellä mainitut PKA ja AKK alalle.

Lähde: www.asuntokaupanvirheet.fi/kuntotarkastajat

KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, jonka keskeisimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus ja oikeuden helppo saatavuus. Lautakunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.
Mikäli välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

YHTEYSTIEDOT

Lovén LKV - Realhouse Oy

Tapiolan Keskustorni, 10 krs. 
Tapiontori 1, 02100 Espoo
044 747 7000
info@lovenlkv.fi
Y-tunnus 272 3335-7

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Realhouse Oy – Lovén LKV sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot käyttämällä sivustojamme. LUE LISÄÄ